I slutet av förra året beräknades det finnas 59,1 miljoner internetanvändare i Kina, en siffra som placerar nationen på andra plats om man räknar antal användare. Det är fortfarande en väldigt liten del av det kinesiska folket som använder sig av nätet, endast 4,6 procent av den 1,3 miljarder stora befolkningen. Den genomsnittliga surfaren i Kina tillbringar 9,8 timmar per vecka uppkopplad och har 1,5 e-postadresser. Siffrorna kommer från CNNIC (China Internet Network Information Center) som mäter landets internetstatistik två gånger per år.

Under 2003 tros antalet nätanvändare i Kina fortsätta stiga kraftigt. CNNIC räknar med en ökning på 46 procent vilket skulle innebära 86,3 miljoner surfare i Kina under året. I dag beräknas det finnas ungefär 655 miljoner internetanvändare globalt.

Källa: People's Daily