En undersökning från amerikanska Websense pekar på att det ökade spridandet av filmer, tv-program, spel och mjukvara bidragit till en kraftig utvidgning av piratmarknaden som finns på nätet. Det som inleddes som en fara för musikbranschen genom Napster har alltmer kommit att beröra andra områden än just musik. Effekten blev under förra året en ökning av antalet p2p-sajter med 300 procent. Antalet fildelningssystem som exempelvis Kazaa och Grokster beräknas uppgå till 130 stycken.

Musik står dock fortfarande för större delen av det material som delas ut på nätverken. Enligt Yankee Group beräknas fem miljarder musikfiler ha laddats ner från fildelningsnätverk under 2002. Det kan jämföras med uppskattningen att fem miljoner spel laddades ner under förra året.

Källa: Atnewyork.com