Sida 2 / 2

Studenternas krav på framtida arbetsgivare
 • En byrå som vågar utmana kunderna att testa nya lösningar.
 • Frihet att själv implementera och utveckla befintliga arbetssätt.
 • En arbetsgivare som ställer krav och säger till en om man gör bra eller dåliga saker.
 • Högt i tak och att alla är involverade i arbetet.
 • Den svenska modellen, det vill säga en platt organisation som ger utrymme för en kreativ miljö.
 • Fria arbetstider som passar min person.

På sådana företag skulle vi aldrig jobba
 • Vapentillverkande företag.
 • Ett företag som inte delar ens vision kring synen på kommunikation.
 • Organisationer med tvivelaktiga etiska värderingar.
 • Byråer som inte vågar utmana sina kunder för att komma fram till ännu bättre lösningar.
 • Ett företag med en företagskultur som inte stämmer in på ens person.