Carl Bildts blogg har väckt stor uppmärksamhet den senaste tiden, inte minst i Expressen. Nu har de gamla chefredaktörerna Lars Bringert och Bertil Torekull lagt mer ved på brasan genom ett debattinlägg i Dagens Nyheter.

Budskapet är i korthet att journalistiken är hotad av nätet. Läsupplevelserna och det seriösa samtalet får problem när tidningarna flyttar ut på nätet, hävdar Torekull och Bringert.

Det är givetvis inget annat än trams.

Nätet är extremt väl lämpat för snabba nyheter. Det skapar en snabbhet, flexibilitet och närhet som tidningarna aldrig sett maken till. Det är samtidigt en möjlighet för tidningarna och för journalistiken att fortsätta att utvecklas.

Webben har också unika möjligheter att presentera information och resonemang med hjälp av multimedia: video, ljud och rörlig grafik i olika former. Här har vi bara sett början på en mycket spännande utveckling, också för journalistiken.

Webben lämpar sig sämre för riktigt långa texter. Kanske kommer vi att hitta sätt att presentera även 30 000 tecken på på webben, som är lätta att läsa.

Samtidigt. långa, välskrivna texter kommer alltid att hitta sin publik. Kanhända är dagens tidningars kulturdel inte rätt väg, kanske krävs det något annat i framtiden.

För min del verkar Bertil Torekulls och Lars Bringerts inlägg mer vara ett inlägg för att bevara tidningarna som de är idag än ett försvar för den goda journalistiken. Det andas konservatism och nostalgi.

Allvarligt talat: vem vill leva i ett museum?