”Jag vill ta död på myten om att hälften av all annonsering inte ger någon effekt. När det gäller internetannonsering är påståendet fel. 75 procent av all annonsering ger ingen effekt!”, säger Leif Jägerbrand.

Enligt Leif står 25 procent av all annonsering på nätet för 80 procent av intäkterna. Det finns alltså utrymme att förbättra kvalitén på den övriga annonseringen.

Leif Jägerbrands tio tips för att optimera Internetannonsering

1. Inga pop-up-sidor eller långsamma landningssidor. Många har pop-up-blockerare, även om det går att komma runt med en vanlig länk som besökaren uppmanas att klicka på. Så mycket som 50-60 procent av annonsbesökarna gör dock inte det, utan överger annonsen redan där.

2. Jobba med olika annonser och budskap. Internet har inte samma begränsningar som print där man i förväg måste begränsa sig till ett fåtal budskap. Det går att ta fram många olika varianter och köra dem samtidigt. Utnyttja möjligheten att använda olika annonsmaterial. Analysera även vad som fungerar bra.

3. Hjälp återbesökaren. Även om besökaren inte klickar på annonsen direkt, kan den besöka företagets hemsida direkt vid ett senare skede. Då måste det finnas information som stödjer kampanjen direkt på hemsidan.

4. Leta inte efter det billigaste klicket. Räkna på hur mycket försäljning du fått jämfört med hur mycket du investerat. Det är den viktigaste värdemätaren. ”Sales per investment”.

5. Avskaffa måttet ”click rate”. Mät istället hur kostnadseffektiva dina annonser är. Det vill säga hur många avslut annonsen leder till. Det finns inget samband mellan högt antal klick och genomförda affärer.

6. Optimera nyhetsbreven. Vinkla budskapet på olika sätt och jämför vad som fungerar bäst genom att skicka ut erbjudanden till en testgrupp. Det som gav bäst effekt används sedan till alla mottagare.

7. Uppföljning.. Sätt interna aktivitetsmål, följ upp budget jämfört med utfall, och gör kampanjrapporter med lärdomar från kampanjen och förbättringsförslag inför nästa aktivitet.

8. Anpassa annonsen. Olika budskap kan behövas för olika tid på dygnet, dag i veckan, operativsystem, webbläsare etc.

9. Kampanjtid. Hur länge ska kampanjen hålla på? Titta på när besökarna slutat klicka på annonsen, inte när försäljningen slutade. Det finns en tidsförskjutning mellan klipp och köp.

10. Sammanfattningsvis är det viktigt att mäta, experimentera, analysera och optimera. Det är grunden för framgångsrik Internetreklam.

Läs mer från Webbdagarna