– För att det skulle fungera med obeställda mejl skulle de som skickar dem behöva veta exakt vad varje mottagare behöver och när, och det gör de inte. Bra e-postreklam är enbart sådan som är accepterad i förväg, säger Claes Tullbrink, som gjort sig känd som spamexpert efter att ha varit aktiv i spamfrågor de senaste tio åren.

Problemet är att mejlen belastar mottagaren. Visserligen är omfattningen av den obeställda e-post som skickas från svenska företag i sig inte stor, men Claes Tullbrink menar att den blir besvärande tillsammans med övrig spam.

– Det tar arbetstid att städa sin brevlåda. Det finns beräkningar om vad spam som helhet kostar företagen och det handlar om jättesummor, säger han.

– Det blir en mottagartung kostnad. Att lägga till en mottagare i ett massutskick kostar nästa ingenting, men att filtrera bort ett mejl eller avgöra om det ska tas bort – det kostar. Varför ska man behöva betala som mottagande företag?

Att de som skickar mejlen ger mottagaren möjlighet att tacka nej till fortsatta mejl tycker han inte gör fenomenet mer okej. Tvärtom menar han att det gör besväret för mottagaren ännu större, och förklarar med en liknelse:

– Säg att jag har en villatomt bredvid affären och att många därför parkerar cykeln på min tomt. De säger att de kommer att sluta om jag sätter en lapp på deras cykel. Visst är det jättebra att de slutar, men belastningen borde inte ligga på mig.
Ett stort problem med obeställd e-post menar han är att den förstör för den e-postreklam som är beställd.
– Spammen förstör för den legitima e-postmarknadsföringen, eftersom de legitima mejlen filtreras bort och för att spammen ger e-postmarknadsföring dålig status.

Han menar också att de företag som skickar de obeställda mejlen skadas i form av badwill.
– I den mån jag beslutar om inköp i de olika sammanhang jag är med i, är de företag som skickar spam helt uteslutna. De är helt enkelt inga lämpliga affärspartners.