I september förra året lanserad Internetworlds moderbolag IDG en tjänst för att surfa anonymt på nätet. Tjänsten heter Dold.se och nu har det första fallet av grovt missbruk blivit känt.

Den svenska polisen har fått uppgifter från utländska myndigheter om att en svensk har laddat upp barnpornografi på en internationell chattsida och i enlighet med lagen gjordes en polisanmälan och sedan inleddes utredningen.

– Vi har fått ett ip-nummer från de utländska myndigheterna och när vi spårar den ip-adressen kommer vi till IDG, säger Sten Warmland, kriminalinspektör på it-brottssektionen på Rikskriminalen.

– I vanliga fall hade vi begärt ut loggar på vem som har använt ip-adressen vid tidpunkten, men IDG har ingen sådan information att lämna ut.

Fredrik Bernsel är affärsområdeschef för IDG online och han bekräftar händelsen.

– Vi har fått en förfrågan från polisen och vi har knutit adressen till Dold.se. Eftersom systemet är uppbyggt som det är kan vi inte se vilken av våra kunder som använt adressen och det har vi sagt till polisen.

Dold.se är inte den enda tjänsten för att surfa anonymt men enligt Sten Warmland hos polisen är händelsen unik.

– Det har hänt tidigare att vi tvingats lägga ner utredningar för att vi inte kommit längre, men jag känner inte till något tidigare fall där anonymitetstjänster är orsaken till att utredningen läggs ner.

– Jag kan förstå varför man skapar sådana här tjänster, men det är ju onekligen så att de försvårar för oss. Personligen tycker jag inte att integritetsvinsterna väger upp riskerna. Åtminstone inte i ett land som Sverige, i andra länder med annan politisk situation kan det vara annorlunda.

Fredrik Bernsel på IDG försvarar dock tjänsten.

– Det här ställer självklart vissa frågor på sin spets för oss, men vi gjorde undersökningar innan vi lanserade tjänsten och vi har sett att så många som 75 procent av våra användare efterfrågar den här typen av tjänst. Efterfrågan hänger samman med debatten om huruvida allt människor gör på internet ska övervakas hela tiden.

– Jag tycker att man delvis kan vända på resonemanget och fråga varför de lagstiftande myndigheterna vill införa en mer långtgående övervakning på internet än vad vi är vana vid från exempelvis telefonavlyssning där man först måste ha en misstanke om brott innan man kan inleda avlyssning. Om förslagen om trafikdatalagring sett annorlunda ut tror jag inte att det hade funnits någon efterfrågan för vår tjänst.

Fredrik Bernsel betonar dock att man ser allvarligt på händelsen och att man samarbetar med polisen för att förhindra att händelsen upprepas.

– Vi arbetar med polisen för att stoppa surfning till vissa tjänster via Dold.se. Vi kommer att införa samma filter som flera andra operatörer redan använder. Filtret är resultatet av ett internationellt samarbete och det uppdateras snabbt.

Varför inför ni filtret först nu?
– Vi resonerade när vi lanserade tjänsten att det var bäst att köra igång för att sedan se hur det skulle gå, men visst, det kan finnas anledning att vara självkritisk.

Sten Warmland på polisen ser dock problem med att införa filtret på Dold.se.

– Vi har diskuterat en lösning där IDG skulle bli en del i den lösning vi har tillsammans med internetleverantörerna där vi blockerar ungefär 3000 url-adressr. Vi är inte klara med det arbetet, men som det ser ut idag kommer IDG inte att få införa filtret. Projektet har fått utstå kritik för censur och liknande och därför har vi skapat separata kontrakt med internetleverantörerna och om vi skulle börja leverera filtret till fler aktörer som exempelvis IDG hamnar vi lätt i en komplicerad situation.

Men om IDG vill införa filtret men inte får, vems är då ansvaret?
– Det kan man diskutera, men filtret skulle ändå inte lösa problemen. Filtret är bara effektivt mot den kommersiella barnpornografin, det kan bara blockera sajter som är rakt igenom olagliga. Filtret skulle inte ha haft någon inverkan i det här specifika fallet, vi kan inte blockera chattsidor där användarna själva laddar upp material och inte heller kan filtret stoppa andra tjänster som exempelvis fildelningsprogram.

Fredrik Bernsel har inte fått några uppgifter om att IDG inte ska få tillgång till filtret när Internetworld pratar med honom.

– Det här är nya uppgifter för mig. Om det stämmer måste vi gå vidare för att tillsammans hitta en lösning på problemet. För oss är det jätteviktigt att vi löser problemet så att tjänsten inte kan missbrukas. Filtret är bara en idé av många på hur vi kan lösa det här, mer än så kan jag inte säga i dagsläget. Vi kommer att lösa det här problemet.

Enligt Sten Warmland på polisen finns det dock anledning att vara orolig.

– Jag kan inte som statstjänsteman uppmana IDG att göra något, men man borde verkligen tänka över vad den här tjänsten kan användas till. Jag är säker på att det här kommer att spridas och att vi får se mer av sånt här och det är såklart frustrerande för oss.

Fotnot: Dold.se tillåter inte fildelning. Tjänsten omfattar enbart internettrafik över port 80 vilket betyder vanlig surfning.

Fakta

  • Användaren blir kund hos en anonymitetstjänst, exempelvis Dold.se, och upprättar en krypterad anslutning till tjänsten.
  • Därefter kan kunden surfa på internet som vanligt men utåt syns bara anonymitetstjänstens ip-adress.
  • Anonymitetstjänsten är uppbyggd så att inga loggfiler sparas. Inte ens tjänsteleverantören själv kan spåra aktivitet till sina kunder.