Sveriges största webbhotell Loopia ändrar sina kritiserade avtalsvillkor och avskaffar därigenom uppsägningstiden helt. Tidigare har kunden varit tvungen att säga upp sitt avtal minst 90 dagar innan det löper ut – annars har det automatiskt förlängts.

– Vi kan inte försvara hur avtalen sett ut hittills och nu när vi har chansen att förändra dem gör vi det och då är det lika bra att ta bort uppsägningstiden helt, säger Eilert Hanoa som är koncernchef för Mamut som hösten 2006 köpte Loopia.

Avtalsmodellen med automatiska förlängningar och så långa uppsägningstider att det är för sent att säga upp avtalet när fakturan dimper ner är utbredd i webbhotellsbranschen och Internetworld har länge kritiserat modellen i samband med våra webbhotellstest.

I slutet på mars hoppade Loopias medgrundare och verksamhetschef Jonathan Sulo av företaget och gick över till konkurrenten Aleborg. I förra veckan anklagade han hela branschen för att med sina avtal medvetet bryta mot lagen och när det gäller Loopia hävdar han att han länge velat ändra på avtalen, men inte fått för de nya ägarna.

Ägarförhållandena kring Loopia är dock komplicerade. Först köptes webbhotellet upp av konkurrenten Active 24 och Active 24 har sedan köpts upp av Mamut.

Eilert Hanoa på Mamut tonar ned kritiken från Jonathan Sulo om att ägarna skulle ha stoppat ändringar i avtalsvillkoren.

– Det är möjligt att det varit så under tiden som Active 24 ägde företaget, men vi på Mamut har inte stoppat några ändringar i avtalen. Vi köpte hela koncernen i höstas och vi har behövt lite tid för att lära känna företaget innan vi börjar göra förändringar.

Enligt Jonathan Sulo har de nya ägarna även underlåtit att investera i verksamheten vilket gjort att Loopia halkat efter konkurrenterna.

– Våra nya ägare ströp utvecklingen. Den kritik vi fick i Internetworlds test av webbhotell beror helt enkelt på att vi inte fått resurser för att utveckla tjänsten, sa han till Internetworld i samband med att han lämnade Loopia.

Eilert Hanoa håller med om att tjänsten behöver utvecklas.

– Vi har varit tvungna att se till helheten och utvärdera vilka investeringar som ska göras för att tjäna verksamheten i stort. Nu har vi gjort det och i ett första skede kommer vi därför att tiodubbla utrymmet på alla konton hos Loopia.

I och med förändringarna kommer Loopias privat- och företagspaket att ändras från 100 respektive 200 megabyte till 1 respektive 2 gigabyte.

Samtidigt fördubblas tillåten trafikmängd från 5 respektive 10 gigabyte per månad till 10 respektive 20 gigabyte per månad.