Med en säljande webbplats behöver du inte lika många besökare för varje köp. Därför kan du öka försäljningen utan att kostnaderna för marknadsföring ökar.

En annan fördel är att du kan betala mer per annonsvisning eller besökare, om du vet att en stor andel av besöken leder till försäljning. Du kan lägga högre bud än dina konkurrenter för sponsrade sökord hos Google eller Yahoo, eftersom besökarna är mer lönsamma för dig än för dina konkurrenter.

Vi illustrerar med ett exempel. Du säljer för 2 000 kronor per kund. Produktions- eller inköpskostnaden är 1 300 kronor. Övriga kostnader är 200 kronor. Kvar är 500 kronor för marknadsföring och vinst.

En av 100 besökare på webbplatsen blir kunder. Det innebär att du kan betala 5 kronor för varje besökare. Betalar du mer än 5 kronor går du med förlust. Betalar du mindre än 5 kronor går du med vinst.

Hos en konkurrent kanske två av 100 besökare blir kunder – då har de råd att betala 10 kronor per besökare. Eller så krävs 200 besökare för ett köp, och då kan konkurrenten bara betala 2,50 kronor per besökare. På så sätt kommer de bästa webbplatserna att överleva.