Lagförslaget om att FRA ska få rätten att övervaka internationell datatrafik i kabel har redan tidigare kritiserats hårt, men nu uttalar sig Google om saken. Peter Fleischer är Googles högste ansvarige för integritetsfrågor och han skräder inte orden med vad han tycker om förslaget.

– Vi har kontaktat svenska myndigheter för att ge vår syn på förslaget och vi har gjort det klart att vi aldrig kommer att placera några servrar innanför Sveriges gränser om förslaget går igenom, säger Peter Fleischer när Internetworld träffar honom på Googles Sverigekontor.

– Vi kan helt enkelt inte kompromissa med våra användares integritet och låta svenska myndigheter ta del av data som kanske inte ens rör svensk aktivitet.

Google har nyligen öppnat ett nytt datacenter i Belgien, en investering på 250 miljoner euro, cirka 2,3 miljarder kronor, och en sådan investering blir enligt Peter Fleischer alltså omöjlig i Sverige om lagförslaget går igenom.

– Förslaget är sprunget ur en tradition inledd av Saudiarabien och Kina och hör helt enkelt inte hemma i en västerländsk demokrati. Vi på Google tycker att förslaget är dåligt och det har vi meddelat bland annat det svenska justitiedepartementet.

Det står sedan tidigare klart att lagförslaget som skulle ge FRA rätten att övervaka datatrafiken inte kommer att röstas igenom i år. Eftersom socialdemokraterna och moderaterna inte kunnat enas om utformningen kommer socialdemokraterna förmodligen att utnyttja regler i grundlagen som gör att de tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet kan bordlägga förslaget i ett år.

Därmed kan förslaget röstas igenom först nästa år och som tidigast träda i kraft 2009, något som Google alltså hoppas inte blir fallet.

– Ibland behövs det att Google tar tydlig ställning och jag upplever att alla har lyssnat väldigt intresserat till det vi har haft att säga, säger Peter Fleischer.