Kvinnorna i de nordiska länderna tycker att den största fördelen med att handla på nätet är bekvämligheten, snarare än lägre priser. Men männen stretar emot. Drygt 47 procent av de svenska män som angett att de aldrig handlar på internet anger rädslan för bedrägerier som avgörande orsak. Och 32 procent vill gärna se produkten innan de handlar.

– Alla konsumenter vill känna sig säkra när de handlar. Det är väldigt tryggt att handla online men vi har även i tidigare undersökningar sett att enbart rädslan för att utsättas för bedrägerier hindrar människor från att handla på Internet, säger Sabina Edrén, produkt- och marknadschef för Kelkoo i Sverige, i en kommentar.

Svenskarna ligger generellt lite sämre till jämfört med sina nordiska grannländer när det gäller e-handelsvanorna. Cirka 40 procent av de danskar som svarat på undersökningen säger att de handlar på internet minst en gång i månaden. Samma siffra för Sverige är bara 30 procent.

Kvinnor i de nordiska länderna uppskattar också att nätet ger dem tillgång till produkter som inte går att hitta i vanliga butiker.