Kia Index är listan som visar besöksstatistiken från många stora svenska sajter och som utgör underlag vid annonsförsäljning och konkurrentbevakning. Kia står för Kommittén för internannonsering och består av ett antal huvudmän från olika delar av branschen.

Från och med 1 juni är Lasse Näsström ansvarig för Kias kansli. Huvuduppgiften är att fortsätta administrera listan men också utveckla de regler som finns kring mätteknik.

– Jag har skött Kia index i 1,5 år utan ersättning samtidigt som listan har blivit en allt viktigare faktor för annonsörer och olika medier. För mig har det fram till nu varit rena fritidsprojektet. Utvecklingsarbetet har i princip stått still på grund av resursbrist.

Dagens regelverk kring Kia Index är ett fem år gammalt lapptäcke enligt Lasse Näsström. Han kommer att ägna sommaren åt att se över vilka förändringar som behöver göras. Och i höst kommer utvecklingsarbetet att påbörjas.

– Min strategi kommer vara att sätta ihop arbetsgrupper kring olika frågor med representanter från Kias huvudmän. Det finns massor av frågor som måste beredas och vi måste hänga med i utvecklingen.

– Det förkommer alltid sajter som vill fuska sig till bra besökarsiffror. Därför är min uppgift också att se till att vi inte jämför äpplen och päron och att de deltagande mätföretagen mäter på samma sätt.

En av förändringarna framöver är att Kia Index blir avgiftsbelagd. Tidigare har sajter som mäts av något av de fyra godkända mätföretagen automatiskt kommit med på Kia Index om de haft tillräckligt stort antal besökare. Nu kommer de som vill vara med behöva betala en administrativ avgift på cirka 1000 kronor per år.

– Det kommer inte drabba sajterna speciellt hårt. Det är inte så att någon mediesajt slås ut av att behöva betala en liten summa per år, säger Lasse Näsström.

Det finns även fler mätföretag som har intresse av att finnas med som leverantörer av underlag till listan.

– Stora sajtägare blir mer och mer globala och det finns ett hårt tryck på att fler mätföretag ska bli en del av Kia. Det finns stora sajter som hittills inte kunnat listas på Kia Index eftersom de inte använt mätteknik från någon av de fyra godkända företagen.

Webtrends är ett av de företag som Lasse Näsström tror kan vara aktuella för att komma med bland Kias godkända statistikföretag.

– Webtrends har ju nyligen köpt upp Webcontrol i Sverige och blir starkare på den svenska marknaden. Om fler mätföretag ansluts till Kia Index kommer också antalet sajter på listan att öka markant.

Läs mer om Kias olika huvudmän, aktörerna i branschen och problem med blockerade cookies i Internetworlds kartläggning Statistikhaveriet hotar annonsmodeller.