Regeringen vill förbättra ungdomars hälso- och livssituation och ge dem ökad kunskap och tillgång till pålitlig information. Därför satsas nu 18,5 miljoner kronor av Integrations- och jämställdhetsdepartementets pengar på att utveckla en virtuell ungdomsmottagning.

– Målet är att skapa en verklig ungdomsmottagning, fast på nätet. Eftersom en del frågor kan vara känsliga ska det även gå att ställa anonyma frågor till personalen som bemannar mottagningen, säger Nyamko Sabuni till Internetworld.

Regeringen hoppas att den virtuella ungdomsmottagningen ska bli ett viktigt komplement till de vanliga kontakterna med vården. Sedan tidigare finns Sjukvårdsradgivningen.se och den nya satsningen ska ytterligare öka tillgängligheten inom sjukvården.

– Det ska vara lätt för unga att hitta svar på frågor om hälsa, sex och relationer. Därför måste det finnas flera olika informationskanaler. Idag tillbringar många ungdomar mycket tid på internet. En virtuell ungdomsmottagningen bör leda till att fler unga tar kontakt med vården och får en rådgivning de behöver, säger Nyamko Sabuni.

Ungdomsministern utesluter inte att den virtuella mottagningen kan komma att marknadsföras i kanaler utanför Sjukvårdsrådgivningens sajt. På frågan om hon skulle kunna tänka sig ett samarbete med till exempel Lunarstorm är hon dock tveksam.

– Mottagningen kommer i första hand att marknadsföras via Sjukvårdsradgivningen.se, men det finns såklart många egna organ där vi kan informera om satsningen.