Vad har en snabbmatskedja, ett landsting och ett serviceföretag inom dokumenthantering gemensamt? De har alla behov av väl fungerande internkommunikation. I moderna organisationer är intranätet den bärande kanalen för kommunikation i alla led. Det kan liknas vid en pulsåder för informationshanteringen.

Lika ofta ska intranätet ge stöd i det dagliga arbetet som att vara ett ledningsinstrument eller en samarbetsyta. Komplexa användningsområden, integrering av befintliga system och en målgrupp som ofta har olika behov är bara några av utmaningarna för den som vill investera i ett intranät.

Vi berättar om McDonalds, Landstinget Halland och Arkitektkopia. Tre organisationer som vid första anblick kan tyckas ha väldigt olika verksamheter. Men det är en sanning med modifikation, i alla fall när det gäller intranätstrategi. Att ha användaren i fokus, lyssna på målgruppen och vara tillgänglig var tre återkommande teman när vi bad de ansvariga berätta hur de arbetar.

Låt dig inspireras av deras historier och deras tips för ett framgångsrikt intranät.

McDonalds: Hemmabygget som blev en världsexport
Landstinget Halland: Verktyget som gör jobbet
Arkitektkopia: Drar nytta av ny teknik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta

  • 1. Synpunkter och åsikter om verksamheten och dess utveckling fångas upp lättare.
  • 2. Skapar större kontaktytor mellan olika delar av företaget och gör dessutom personalen delaktiga i informationsarbetet.
  • 3. Samlar kunskapen på en gemensam plats och hjälper till att behålla strukturkapitalet i organisationen vid personalomsättning.
  • 4. Vid decentraliserad publicering skapas nya roller med ansvarsfunktioner långt ute i organisationen vilket kan leda till att personalen utvecklas och känner större delaktighet.
  • 5. En bra kanal att kommunicera företagets värderingar och attityder i form av till exempel ledningsrapporter och personlig kommunikation från ledare i olika befattningar.