Vad kommer du att göra på Google?
– Jag kommer att sitta i Googles internationella policygrupp och ha ansvar för att ge analyser och politiska råd kring den nordiska marknaden. Det handlar också om att företräda Google mot beslutsfattare, organisationer och användare.

Vad är den viktigaste frågan för Google i framtiden?

– Google vill arbeta för ett öppet och fritt internet. Där finns det hur många utmaningar som helst. Det är en jättestor fråga som är fullständigt avgörande för internets framtid. Google har knutit ihop sitt öde med internet kan man säga.

Vilka är hoten mot det öppna nätet?
– Dels handlar det om till exempel virusattacker, men också om tillämpningen av lagar. En överdriven vilja att reglera och skillnad i lagstiftning mellan olika länder kan vara ett hot.

Den 1 oktober tillträder Nicklas Lundblad posten som European Policy Manager. Han kommer senast från jobbet som stabschef på Stockholms e-handelskammare och vd och redaktör på tidningen Neo. Lundblad sitter även med i regeringens IT-råd samt har forskat kring personlig integritet och upphovsrätt.