Jaycut.se har bandet Sunday Sound laddat upp videoklipp och musik som tillsammans kan användas för att klippa ihop en musikvideo. Samtidigt finns det möjlighet för besökarna att klippa in eget material i videon.

Jonas Hombert är grundare av Jaycut och pekar på crowdsourcing som en stark trend just nu. Crowdsourcing handlar om att en uppgift löses av många människor genom kollektiv samverkan.

– Crowdsourcing har hittills aldrig använts för video på internet, antagligen på grund av att de tekniska möjligheterna inte funnits. Vi är dock glada att inte se det problemet längre och tror att sådana möjligheter kan växa enormt inom vår plattform.

– Nu gör vi det för ett band, men diskussioner har även förts med regissörer och producenter av film där uppgiften att klippa ihop vissa scener eller skapa slutet skulle läggas ut på folket, säger Jonas Hombert.

Jaycut är en öppen tjänst där användaren kan exportera sina videoproduktioner för att publicera på till exempel Myspace, Youtube eller en egen blogg.