MSN, Facebook och Lunarstorm. Så ser topptrion ut när kommunikationsbyrån JMW undersökt vilka sociala medier som svenskarna helst använder.

De senaste veckorna har Internetworld rapporterat flitigt om communityt Facebooks spridning i Sverige och tendensen har varit tydlig - Facebook har varit en ögonöppnare för många människor som tidigare inte använt sig av sociala nätverk på internet. Den färska undersökningen ger samma bild. Av de som använder sociala nätverk på internet använder mer än varannan storstadsbo Facebook och var fjärde gör det i övriga Sverige.

– Undersökningen visar att Facebook har en pedagogisk uppgift. Facebook har gjort framför allt nya, äldre målgrupper intresserade av sociala medier. Unga har redan en
lång erfarenhet av att använda sociala medier och ser en helt annan nytta med dem än äldre. Yngre hittar det största värdet i att hålla kontakt och planera aktiviteter med sina vänner. Äldre använder sociala medier i större utsträckning till
omvärldsbevakning och kompetensutveckling, säger Björn Mellstrand, vd på kommunikationsbyrån JMW, i ett uttalande.

MSN dominerar när det gäller vilket socialt medie som svenskarna använder mest. 72 procent anger MSN som förstahandsval. Facebook kommer på andra plats med 36 procent och på tredje plats hamnar Lunarstorm med 32 procent. Undersökningen visar dock att Facebook ligger i topp när det gäller de sajter som svenskarna anslutit sig till under 2007. Knappt hälften av 23-35-åringarna har anslutit sig till Facebook nyligen.

Sociala medier innebär både möjligheter och hot för företag och organisationer enligt Björn Mellstrand på JMW.

– Integritetsfrågor och negativ ryktesspridning är exempel på hot som vi måste medvetandegöra företag om. Möjligheterna handlar förstås om att de genom att våga tänka i nya banor kan nå stora grupper av människor vare sig det gäller rekrytering, produktlansering eller för att driva en speciell fråga. Sociala medier når ut i det informella samtalet och det är en utmaning för varje kommunikatör, säger Björn Mellstrand.

Undersökningen visar också att nästan var femte man använder sociala medier till att ha koll på sina kollegor medan bara en av tio kvinnor gör det. De tillfrågade lägger hellre tid på sociala nätverk än på att läsa bloggar. Var tredje person i åldern 15-22 har dock en egen blogg. Samma siffra för alla tillfrågade är 15 procent.

Undersökningen har genomförts av företaget Cint på uppdrag av JMW i augusti och september 2007. Totalt har 1 325 personer deltagit i åldrarna 15-65.

Läs mer om Facebook
Sajten alla talar om
Företag i framkant finns på Facebook (webb-tv)