– Webb 2.0 är en förändring i vårt beteende. Det är en revolution som drivs av konsumenterna och som vi måste följa med, sa Rickard Hansson, vd på Mindroute, under sin föreläsning på Webbdagarna i Malmö.

Det privata beteendet driver på utvecklingen. Tjänster som Google, Blogger, Flickr, Jaiku och Facebook används av personalen på fritiden vilket sätter press på företagen att hänga med.

– Verkligheten hinner ikapp Internet. Det är grejen med webb 2.0. Det handlar om att fråga sig vad besökaren är ute efter, inte vad vi själva vill berätta. Att skapa förtroende, sa Rickard Hansson.

Vi har en konsenuskultur i Sverige som ofta hindrar företagen från att till exempel starta bloggar. Hur ska man kunna blogga om alla måste vara överens innan man publicerar ett inlägg? Rickard Hansson menar att företagen måste börja internt. Idag är ofta internkommunikationen en monolog och inte en dialog.

– Det är toppstyrd och tradig information på många intranät. Användarna kan inte påverka innehållet och de blir inte engagerade. Det är väldigt mycket webb 1.0 på intranäten, sa Rickard Hansson.

Men även om man inför sociala medier i ett företag så kommer inte alla anställda att vilja bidra med information. Det handlar om vilken läggning man har som person enligt Rickard Hansson. Samtidigt behövs inte bidrag från alla för att skapa en social plattform. På Wikipedia är det få av besökarna som engagera sig i att själva redigera innehållet, men det är ändå en lyckad tjänst.