Internet som marknadsföringskanal är hetare än någonsin, smartare än någonsin och här för att stanna. Just därför är det tack och adjö med webbyrån som vi idag känner den.
Jag behöver inte säga att internet är spännande för marknadsförare som vill attrahera både gammal som ung, man som kvinna.

Snart finns det ingen svensk som inte låter sig påverkas eller vågar ta beslut i folkets nya mediakanal. Och för marknadsföraren är internet lika snabbmanövrerat som ett säljmöte. Lika mätbart som telemarketing. Lika tillgängligt som Seven Eleven.

Men för varje vecka som går inser allt fler marknadsförare att internet inte gör jobbet på egen hand. En ensam mediekanal har alltid haft svårt att nå hela vägen från att påverka till respons. För stunden är vi lite bländade av alla nya möjligheter som internet innebär, men snart är kanalen lika självklar som en postlåda, telefon eller tidning. Och varför då begränsa sig till en kanal när konkurrenterna använder alla?

Vi kommer att få se bättre integrerad reklam. Vi kommer att se DM-byråer och reklambyråer som lyfter in sin kunskap om marknadsföring i samtliga medier. Internet kommer att gå från att vara en kanal till att vara ett redskap för resultatorienterad marknadskommunikation.

Trenden är mycket tydlig: webben blir en del i marknadsmixen och precis som vi idag inte har några annonsbyråer kommer vi inom kort heller inte att ha några webbyråer. Om ni inte tror mig så räkna antalet webbyråer som denna vecka fusioneras in i reklam- och DM-byråer.

För en medieoberoende marknadsförare är internet en av många möjligheter. För en tekniker är internet den enda leksaken. Webbyrån har max två år till i sandlådan.

Magnus Widgren, vd Nxt sthlm