I förra numret av Internetworld läste jag repliken av Magnus Widgren, Nxt Sthlm, där han spådde att webbyrån är död om två år. Jag håller helt med honom: Webbyrån, som en reklambyrå definierar den, är död om två år. Det vill säga webbyrån i form av produktionsbyrå till reklambyråer. Men Magnus har fel när han säger att reklambyråer kommer att ta över.

Vad en reklammänniska helt missar i sammanhanget är att internet som mediekanal kräver något som reklambyråer inte behärskar och det är usability, användbarhet. En webbplats är en avancerad kommunikationsplattform med navigering och ett användargränssnitt, där det viktigaste är att fånga besökaren och leda besökaren till de mål som webbplatsen har.
Därför tycker jag det är tråkigt när Magnus och en stor del reklambranschen ser webbföretag enbart som teknikbolag. Därutöver inser de inte att internet är mer än bara en kanal i mediemixen. Detta indikerar bara hur okunniga de är när de pratar om mediet.

Jag är fullkomligt övertygad om att internet kommer att vara navet i all marknadskommunikation i en nära framtid. De andra medierna i marknadsmixen kommer att föda webbplatsen med besökare där sedan affärsnyttan skapas. Vi får heller inte glömma att traditionell reklam stjäl tid av oss människor i vår jakt på annan information, medan vi på internet skapar oss själva tid att använda och utnyttja den information som finns.

De bolag Magnus troligen tar sikte på är de produktionsbolag i webbranschen som enbart gör det reklambyrån dikterar. Dessa företag tillför inte själva något nytt.
En riktig webbyrå ser till helhetsbilden. En riktig webbyrå kan hantera den externa och interna kommunikationen via webbplatsen, kampanjer och ett intranät. Ett varumärke byggs inifrån. Ett starkt intranät kan bygga varumärket internt, något som de flesta reklambyråer inte ens pratar om. Denna helhet är något de flesta reklambyråer inte alls behärskar.

För en medieberoende marknadsförare är internet en av de största möjligheterna där andra medier kompletterar. För en designkåt reklambyrå är internet bara banners och kampanjwebbar. Jag ger reklambyrån som inte inser nyttan med internet max två år innan de likt strutsen måste sluta gömma sitt huvud i den sandlåda som kallas reklambyråbranschen.

Anders Tufvesson, webbstrateg, Two