Vi har tidigare rapporterat om turerna kring Punkt.se:s nya affärsmodell.

I korthet går denna nya affärsmodell ut på att Punkt.se vill kunna sälja domännamn direkt till slutkunderna. Idag finns ett stort antal ombud som erbjuder den tjänsten och dessa ombud äger också kundkontakten. De ombud som är organiserade i ombudsföreningen Registrars.se har länge varit skarpt kritiska till den nya affärsmodellen.

Nu eskalerar konflikten ytterligare. Jonathan Sulo, som jobbar på webbhotellet Aleborg och som dessutom är ordförande i ombudsföreningen, väljer att inte alls delta i arbetet med den nya affärsmodellen.

De senaste turerna är väl beskrivna hos Computer Sweden.

Frågan är vad denna konflikt leder till. Det är förvisso lätt att känna sympati för hållningen hos Registrars.se. Att se en ny affärsmodell växa fram som man i grunden ser som helt förkastlig och skadlig för den egna verksamheten känns givetvis inte roligt.

Frågan är om Jonathan Sulo har något alternativ. Danny Aerts, vd för II-stiftelsen, som ligger bakom den nya inriktningen, verkar övertygad om att detta är rätt väg att gå.

Jonathan Sulo kanske kan få lite sympati-poäng bland en och annan kund, och det finns något sympatiskt i att vara principfast.

Men det är å andra sidan troligen omöjligt att skapa nya martyrer i den här frågan. Så viktig är den inte hos kunderna.

Gissningsvis spelar Sulo och föreningen Registrars.se ett högt spel. Men det framstår faktiskt som lite naivt att tro att de ska kunna ändra utgången på den här processen.

Vad man än tycker om sakfrågan - läs gärna mer här - är det förmodligen smartast och inte minst mest praktiskt för Registrars.se att gilla läget och göra det bästa av situationen.

Den nu uppståndna konflikten lär ingen vinna på.