RSS står för really simple syndication och är ett sätt att syndikera och distribuera information på internet. Det handlar om att kunna lyfta ut information från sajter utan att behöva läsa allt.

Så länge man levererar ett bra innehåll kommer kunden att fortsätta prenumerera via RSS. Kunden kan ta emot information väldigt snabbt och själv bestämma om han eller hon vill gå vidare och besöka företagets sajt.

“I framtiden kommer konsumenterna att plocka ihop ett innehållspaket som passar deras behov. Och så länge ni lyckas leverera relevant innehåll till konsumenterna kommer de att finnas kvar och fortsätta prenumerera. Gör ni inte det försvinner de och tar bort prenumerationen.” sa Joakim Hilj från Mobispine.

Några användningsområden för RSS:
Nyhetsförmedling
Bloggar
Onlineförsäljning
Produktinformation
Väderrapporter
Podcasting
Utbildning

En annan möjlighet är att skapa personaliserade RSS-bevakningar av olika slag. Det går till exempel att skapa olika typer av bevakningar som automatiskt meddelar när ny information finns tillgänglig.