I början av september lanserade tidningen Fokus sin nya sajt. Då med sociala verktyg och bloggar som en naturlig del av det redaktionella materialet. Nu flyttar Fokus fram sin position på webbområdet ytterligare genom att lansera en wiki över svenska makthavare. Den nya tjänsten finns under domänen Makthavare.se och är tänkt att bli både ett interaktivt uppslagsverk och en plats för politisk debatt.

På plats under Fokus tillkännagivande av makthavarlistan ikväll finns bland annat före detta statsministern Göran Persson för att tala om vad som ger politisk makt. Samtidigt ska den nya wikin demonstreras.

I år har rankingen gjorts av tidningen själv, men i framtiden är det inte otänkbart att wikin, det vill säga besökarnas synpunkter och bloggares länkar, utgör underlag till urvalsprocessen.

Alla hundra makthavare har en egen sida i wikin och Fokus har redan från början publicerat en bakgrundstext om varje person. Den ursprungliga texten går inte att redigera, däremot går det att ändra och lägga till eget material som presenteras i direkt anslutning till originaltexten. Det går också att lägga till ytterligare personer i wikin, som dock inte presenteras som makthavare.

”Utgångspunkten för wikin är Fokus rankning, och de 100 uppslagstexter vi har skrivit. Därutöver kommer det att vara fritt fram för alla som registrerar sig som användare att lägga till information och personer”, skriver Karin Pettersson, chefredaktör för Fokus, på tidningens blogg.

En koppling till bloggtjänsten Twingly gör att det går att se vilka bloggar som nyligen länkat till den specifika presentationssidan för varje makthavare. Målet är bland annat att wikin ska bli ett länkbete för den politiska bloggosfären.

Malmöbyrån Good Old har varit med vid framtagningen av både Fokus.se och den nya wikin på Makthavare.se. Internetstrategen och vd:n Björn Jeffery framhåller wikiformatets demokratiska aspekter.

– Fokus har försökt skapa ett nav för de politiska bloggarna, för att kunna tydliggöra vilka makthavare som är mest omtalade just nu. Och vi valde en wiki-plattform just för att låta besökarna själva få avgöra vem som är en makthavare och inte, säger Björn Jeffery.

– Min förhoppning är att det kommer bli lättare att hitta i den politiska debatten, och att det blir lättare för politiker och andra att hitta vad bloggare säger om dem. På det sättet minskar gapet mellan politiker och omvärlden, fortsätter Björn Jeffery.

Tekniken bakom både Fokus.se och den nya wikin på Makthavare.se är öppen källkod och består av bland annat MediaWiki – samma verktyg som Wikipedia.com använder sig av. Det är något som gynnar både besökare och sajtägare enligt Björn Jeffery.

– Användarna kommer att känna igen sig i funktionaliteten vilket vi tror är en fördel. Och dessutom innebär open source att tekniken är gratis och att den ständigt utvecklas av människor runt om i världen.

Makthavare.se ska enligt uppgift vara fullt lanserad från och med fredag morgon.