World Internet Institutes årliga rapport om svenskarnas internetvanor har kommit. I ”Svenskarna och Internet 2007” sätter den nya internetgenerationen, som vuxit upp med internet och nu blivit myndig, sitt avtryck i statistiken. 87 procent av alla 18-25-åringar använder internet dagligen eller några gånger i veckan. Och de utnyttjar internets möjligheter med communities, bloggar och fildelning.

Men undersökningen, som bygger på intervjuer med 2 000 svenskar, visar att den största gruppen internetanvändare är de som rapportförfattarna kallar ”traditionalisterna”. De intresserar sig mest för internets traditionella roll som källa till information. Webb 2.0-aktiviteter är de inte särskilt engagerade i.

Internetanvändarna spenderar allt längre tid uppkopplade, och användandet av webben blir mer mångfacetterat Samtidigt går spridningen av internet till nya människor långsamt. Det är främst hos unga och hos unga pensionärer som internetanvändandet har ökat de senaste åren.

Internet har krupit ner i åldrarna. Var tredje förskolebarn använder numera internet. Bland skolbarn är internet väl etablerat – så gott som alla är internetanvändare