– Att vi går från att vara en skandinavisk, eller svensk, konferens till att ha många europeiska besökare. Det är roligt att så många tyska entreprenörer kommer.

– Sedan ser jag fram emot panelen med Simon Mulcahy från World Economic Forum.

– Det är spännande att vi fokuserar på de globala frågorna. Att vi lyfter oss från svensk webbindustri.

Vad kommer det att pratas om i år?

– Säkert om integritetsfrågor i kölvattnet av diskussionen kring Facebook och OpenSocial.

– Och vi kommer att prata om hur affärsmodellerna ser ut. Det finns ett myller av annonsmodeller och affärsmodeller. Hur blir de värdefulla både för investerare och för användare?

– Utvecklingen av nya digitala tjänster kommer också att diskuteras. Hur kommer användargränssnitten att se ut?

Ni delar också ut ett pris, SIME Awards, varför?

– För att uppmärksamma, belöna och peka på det bästa som har gjorts inom digitala media. Nu i år har vi fått in tävlande från övriga Europa för första gången. Kanske kan det här bli ett europeiskt pris.

– Det finns mycket att göra för att öka förståelsen för digital teknik inom traditionellt näringsliv.