Svar: Generellt sätt kan man säga att det inte finns något som är helt säkert. Det är bara mer eller mindre svårt. Ju fler lager med olika säkerhetsteknologier man kombinerar desto svårare blir det för attackerarna.

Samtidigt blir varje lager ytterligare en prövning av kundernas tålamod och en ytterligare kostnad för banken. Bankernas problem ligger i att finna balansen mellan kundupplevelsen och "tillräcklig" säkerhet.

En säkerhetslösning bör normalt sett inte kosta mer än värdet på det som ska skyddas, men i bankernas fall måste man även räkna in kostnaden i förlorat förtroende för e-banking generellt. Varje phishing-attack blir ju en attack mot vårt förtroende för e-banking. I slutändan handlar det om hur mycket kunderna känner till om problemet och hur klickbenägna de är.

Per Hellqvist, Symantec