Det är IRM:s statistik om mediemarknaden från årets tredje kvartal som har kommit. Internetannonsering stod under perioden för 14 procent av den totala mediekakan. Totalt omsatte internetannonsering 920 miljoner under perioden.

– Det är i linje med förväntningarna, kommenterar Elisabeth Trotzig, vd på IRM.

Främst internetannonseringen gör att den totala mediemarknaden har vuxit med fyra procent jämfört med samma period i fjol. Totalt uppgår medieinvesteringarna till 6,6 miljarder kronor under det tredje kvartalet.

Internet passerar för första gången tv i omsättning under kvartalet. Räknas årets första nio månader samman är dock tv-annonsering fortfarande betydligt större än internet. Bara dagspress och direktreklam omsätter mer än internet i kvartalet. Dagspress har 29 procent av mediekakan och direktreklam 15 procent.

Mobilmarknadsföring omsatte under perioden 8 miljoner kronor. Det är mer än fyra gånger så mycket som under samma period förra året.

– Fortfarande omsätts väldigt lite pengar, men tillväxttakten är hög, säger Elisabeth Trotzig.