Den internationella konferensen Le Web 3 är i full gång i
Les Docks strax utanför Paris citykärna. Det är fjärde gången
konferensen genomförs och i år är över 1 700 personer anmälda. Det gör den till den största, och kanske viktigaste, webbkonferensen på den här sidan Atlanten.

Första dagen inleddes med en diskussion om de eventuella
nackdelar som kommer med webb 2.0.

Att individuellt riktad marknadsföring som baseras på besökares beteenden skulle vara ett hot mot den personliga integriteten hade dagens första panel svårt att se. Facebooks Dan Rose sa att det handlar om relevant reklam.

– Google lyckades få reklam att uppfattas som innehåll. Och
det försöker vi också göra, sa Dan Rose.

Därför tror också Facebook på det på nätet så omdiskuterade annonssystemet Beacon som företaget lanserade nyligen, men som man på reaktionerna förstod hade lanserats i förtid. Dan Rose menade att reklamen på Facebook ska vara ett mervärde för nätverkets användare.

– När vi har finjusterat Beacon kommer det att upplevas som en fördel för användarna, sa Dan Rose.