Le Web 3 som just nu pågår i Paris är inte bara en webbkonferens utan också en start up-tävling som pågår parallellt med konferensen. 30 företag av 120 anmälda hade
valts ut till tävlingen. Varje företag fick på onsdagsmorgonen sju minuter att sälja in sin affärsidé för publiken, samt förstås ett 20-tal domare som huvudsakligen bestod av investerare.

En av domarna var Ola Ahlvarsson från Result. Bland de tävlande företagen såg han många start up-företag som vill
främja interaktion. Ett annat tydligt tema bland de tävlande var
enligt honom underhållning.
– Men många av företagen löser för få problem.

Det vinnande företaget Goojet lanserade sin sajt under dagen. Sajten beskrivs som en plats där webben och den mobila världen möts. Silvermedaljen gick till videoaktören Ply Media och bronset gavs till Ghost (g.ho.st) – "a virtual computer in the browser".

Tävlingen var tajt och därför valde domarna att särskilt
omnämna de spelrelaterade företagen E Republik och Split
Games.

En generell reflektion från ett antal av domarna i årets
tävling var att de tävlande var för dåliga på att sälja in sina
ídéer och affärsmodeller. Många fokuserade mer på sitt team än på att klargöra för själva produkten och dess potential.