Hur blir 2008? För att besvara frågan tar vi avstamp i tre av förra årets stora händelser: Facebook slog igenom, Google fick en ny Sverigechef i Stina Honkamaa och under det tredje kvartalet gick internetannonsering om tv.

Internetworld har bett några av IDG:s profiler sia om det nya året - och de är långt ifrån ense om hur 2008 kommer att utveckla sig.