Tillväxten har varit stark inom direktmarknadsföring det senaste halvåret – och den fortsätter i vår. Det visar DM-barometern, som genomförs av intresseorganisationen Swedma. DM-barometern är en enkätundersökning som Swedma genomför två gånger om året bland företag, leverantörer av DM-relaterade tjänster och reklambyråer.

Bland köparna av direktmarknadsföring har investeringarna ökat rejält. Under hösten ökade 43 procent av företagen sina investeringar i direktmarknadsföring, och 12 procent minskade investeringarna.

Till skillnad från i tidigare mätningar har dessutom hela 48 procent av företagen ökat direktmarknadsföringens andel av den totala marknadsföringsbudgeten.

Enligt reklambyråerna har tillväxten varit störst inom försäljning av sökordsannonser, sökoptimering, mobil marknadsföring och e-postdistribution.

Undersökningen visar också att 48 procent av företagen tror att de kommer att öka investeringarna i direktmarknadsföring under det kommande halvåret. 49 procent förväntar sig att direktmarknadsföring fortsätter att ta andelar av den totala budgeten.