Fredrik Wallner, Microsoft
Fredrik Wallner, Microsoft

Få människor klickar på banners – och antalet minskar. Klickfrekvensen för denna typ av annonser på stora webbplatser som Yahoo, Microsoft och AOL minskade från 0,75 procent till 0,27 procent under 2006, enligt det amerikanska annonseringsföretaget Eyeblaster.

– Men antalet klick är väldigt olika. Det varierar mellan olika kampanjer. Även om den genomsnittliga klickfrekvensen är låg ser vi att det finns en grym potential och vissa kampanjer får fantastiska klicksiffror, säger Fredrik Wallner, marknadsansvarig på Microsoft Digital Advertising Solution i Sverige.

Fredrik Wallner säger att under hans sju år på Microsoft har klickfrekvensen för banners legat relativt still.
– Fast är verkligen det viktigaste att folk klickar på en banner? Det finns skillnader i vad annonsörerna är ute efter och alla kampanjer är inte utformade för det.

Han säger att de senaste åren har reklam på nätet handlat mer om varumärkesbyggande än om att få människor att klicka. Och från annonsörernas sida finns fortfarande ett intresse för banners.

– Intresset blir ständigt större och vår försäljning ökar.
Att andelen besökare som klickar på annonserna är liten tycker Fredrik Wallner egentligen inte är särskilt konstigt.
– Att be någon att klicka på en annons är nästan samma sak som att säga till en tv-tittare att antingen kan du se fortsättningen på filmen eller så kan du resa dig upp, klicka på en knapp på tv:n och se vår reklam istället. Det är klart att inte alla klickar då. Men några gör det och jag tror att man underskattar den kontakten.

Han säger att numera kombineras ofta bannerannonsering med till exempel sökordsannonsering för att fånga upp det intresse man genererar med banners.
Fredrik Wallner tror dock att bannerannonseringen kommer att utvecklas framöver.

– Det finns en reklamtrötthet som är påtaglig. Men det är ju den reklam som inte vänder sig till en själv som man inte gillar. Om reklamen är riktad till mig och jag har ett behov av produkten störs jag inte av den.
Därför bör annonsören kunna rikta sin marknadsföring mot en specifikt utvald målgrupp.

– Bannern har en framtid, men jag tror att vi får en annan inriktning. Mängden reklam kanske minskar men den blir mer precis. Det gäller att rikta reklamen till rätt person, vid rätt tidpunkt. Vet man mer om människor och har system för att styra reklam mot olika intressegrupper blir den mer effektiv.

Peter Cederholm, Carat
Peter Cederholm, Carat

Även Peter Cederholm, som är ansvarig för interaktiva medier på mediebyrån Carat, tror att bannerannonsering i framtiden kommer att utformas så att den blir mer relevant och anpassad till besökarna.

– Systemen blir lärande och anpassas efter användarnas beteende. Men det blir viktigt att sajterna talar om vilken information de samlar in, och hur den används.
Han hoppas dessutom att systemet för hur svenska mediasajter säljer sin annonsplats förändras.

– Idag säljer de oftast annonsplats per vecka eller per dag, men det finns system som är mer relevanta. De skulle till exempel kunna sälja annonser som följer besökaren under en session eller annonsering i bara 30 sekunder.

Liksom Fredrik Wallner säger Peter Cederholm att banners numera ofta kombineras med andra marknadsföringsformer, där till exempel sökordsannonsering, applikationer i Facebook och banners är olika delar i samma kampanj.

Han säger att närvaro i sociala nätverk har potential att ge ett större tillskott i trafik än banners, men att det då är väldigt viktigt att man hittar rätt målgrupp och rätt ton.
– En kampanj blir ju viral först när folk sprider den – och det går inte att boka in. Så som man kan göra med en banner.