Mycket återstår innan denna affär är i hamn. Det är heller inte givet att den alls går igenom. Budet betraktas som fientligt, och Yahoos reaktion lär bli viktig för utgången.

Men även Googles respons kommer att vara mycket betydelsefull.

Det kommer att bli mycket spännande att följa utvecklingen i denna gigantiska affär.