Internetworlds frukostseminarium om e-postmarknadsföring var en hit. Många hade sökt sig till Spårvagnhallarna på onsdagsmorgonen, med flera relevanta frågor i bagaget. De flesta riktades till Lisa Skoglöf, kvinnan bakom Göteborgs-Postens lyckade e-postutskick.

Enligt Lisa Skoglöf är det viktigt att fokusera på erbjudanden till kunderna, och ge dem förmåner i mailutskicken snarare än att ständigt pracka på dem produkter. Att skapa en trogen och intresserad kundkrets blir i längden mer lönsamt än att sträva efter snabba sälj.

Målgruppsfokusering är också a och o. Det framhölls av Anders Kasberg från Swedma, som fick medhåll från resten av panelen. Det är värt att kartlägga vad den enskilde kunden är intresserad av och att lägga tid på nyhetsbrev som tar hänsyn till dessa preferenser. Generella mailutskick blir mer sällan lästa.

Seminariet avslutades med en aktiv paneldebatt, där bland annat frågan om integritet framfördes. Anders Kasberg trodde inte att kunderna skulle känna sig kränkta av personliga nyhetsbrev, så länge företaget i fråga är öppet med hur de får in informationen.

Debatten avslutades med ett par snabba trendfrågor från moderatorn och Internetworlds chefredaktör Magnus Höij. På frågan om huruvida Microsoft kommer att köpa Yahoo var panelen oense. Anders Kasberg hävdade att Microsoft är svårstoppade, medan marknadsföringsexperten Tomas Ullberg trodde på Yahoos förmåga att stå på egna ben.

Alla var dock ense om att Facebook kommer dö ut inom fem år.