Guldlänken är ett samarbete mellan Vinnova, Verket för förvaltningsutveckling och Sveriges kommuner och landsting och har delats ut sedan 1999.

Man premierar de bästa nya e-tjänsterna inom offentlig sektor och menar med detta alla slags tjänster som förmedlas elektroniskt – från telefontjänster till webb till bredbands-tv. Tjänsten ska vara användbar för privatpersoner och företag samt uppfylla verksamhetens behov.

Förra årets vinnare var SAM Internet, en tjänst från Jordbruksverket som underlättar för lantbrukare när de ska söka jordbruksbidrag. Motiveringen var att tjänsten förenklat avsevärt både för dem som ska fylla i och ta emot sådana ansökningar. Juryn såg även expansionspotential i SAM Internet, exempelvis till övriga EU-länder.

Årets nominerade håller stor bredd. Umeå fritid finns med på listan med sin elektroniska blankettjänst Aktivitetskort på nätet samt sms-tjänsten för aktuellt snödjup. Det stora samarbetet Starta eget-checklistan finns också med, en tjänst som kombinerar flera myndigheters tips för nya företagare till en enda virtuell guide.

Vårdtjänster online, bibliotekssök och flera ansökningstjänster finns också med bland årets potentiella vinnare. Dessa har nu till slutet av mars på sig att lämna in kompletta ansökningar och i början av maj presenterar juryn fyra finalister. Vinnaren utses på konferensen Offentliga Rummet i början av juni.

Samtliga nominerade till årets Guldlänken:

Aktivitetskort på nätet / SMS-tjänst - Umeå fritid

Biblioteket.se - Stockholms stadsbibliotek, Kulturförvaltningen Stockholms Stad

Boverkets elektroniska anbudstjänst - Boverket

Digitalt gångvägnät - Trafikkontoret Stockholms stad/Tillgänglighetsprojektet

E-tjänster för körkort - Sveriges länsstyrelser, gemensamt

FLOD - Mediecenter Mälardalen

Läsaren 1.0 - ett exempel på e-Inclusion - Post- och telestyrelsen

Mittbygge.se - Konsortiet Bygga Villa (LMV, Boverket och SKL) Mittbygge AB

Pliktverkets lämplighetsundersökning, CAPISCO - Pliktverket

Safir, Svenska och Arbetsliv för invandrare - Nationellt centrum för flexibelt lärande

Soctanter på nätet - Malmö stad, Södra Innerstadens stadsdelsförvaltning

Starta företag-checklistan - Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Nutek, Skatteverket och Tullverket

Trafiken.nu Stockholm - Samarbete mellan SL, Vägverket Region Stockholm och Trafikkontoret Stockholm stad

Vårdguidens tjänstekoncept för Vårdval Stockholm - Stockholms läns landsting, Vårdguiden

Vårdkanalen, Syster Gudrun - Affärsverken Karlskrona AB