Både Voicecorp och Vocalfruits är etablerade aktörer på området talsättning av webbinnehåll. Nu går företagen ihop för att skapa det ultimata, personliga, talande informationssystemet.

Med den nya webbaserade podcastingtjänsten kan alla skapa en radiosändning utifrån det egna RSS-flödet. Flera olika flöden kan kombineras inom ramen för tjänsten och det ska gå att mejla in informationsposter direkt till podcasten.

Tjänsten finns idag endast på franska, engelska och spanska, men fler språk ska göras tillgängliga inom kort. Dessutom ska en betaltjänst införas för den som vill ha en reklamfri podcast.

Målgruppen för den nya tjänsten är framförallt publicister, exempelvis bloggare, som på ett automatiserat sätt vill kunna erbjuda en ljudversion av det publicerade innehållet.