Magnus Höij, moderator och chefredaktör på Internetworld ställde frågan om män och kvinnor på nätet till bloggaren och frilansjournalisten Fredrik Wass. Han anser att nätet har stora fördelar ur jämställdhetsfunktion, då det ger kvinnor unika chanser att uttrycka sig.

Nisha Besara, chefredaktör på webbledarsidan Dagens Arena, håller inte med. Hon ser ökade klyftor i samhället i och med nätets utbredning. Enligt henne ökar skillnaderna mellan könen, exempelvis i och med att fler kvinnor än män pluggar vidare, och att det avspeglas på nätet. Den höga andelen bloggare och sociala nätverkare som är kvinnor kan därför inte ses som ett jämställdhetstecken.

Nisha Besara menar vidare att det allt snabbare informationsflödet på nätet gynnar dem som kan sitta online hela dagarna, medan de som står på ett industrigolv ”halkar efter”. Därför ökar även klyftorna mellan samhällsgrupperna. Det är nätets baksida enligt Nisha Besara.

Hon får dock inte mycket medhåll i panelen. Beata Wickbom från Second Business tycker att tekniken är så pass tillgänglig överallt idag – nätet finns även i mobilen, radion och tv:n – att den inte utesluter någon som inte själv väljer bort den.

På ämnet virtuella verkligheter talar Beata Wickbom om Second Life-debatten. I och med den ifrågasattes vad som egentligen är verkligt, exempelvis ur medial synpunkt. Hon frågar sig varför inte fler journalister vill rapportera från arenor som för så många av deras potentiella läsare är ytterst verkliga?

Olle Wästberg, generaldirektör för Svenska Institutet, berättar om den svenska ambassad som Svenska Institutet öppnat inom Second Life, Second House of Sweden. Den stora svårigheten de har stött på gällde också närvaro inom den virtuella verkligheten.
- Den logiska lösningen var att anställa avatarer istället för människor, vilket vi har gjort. LAS och minimilön gäller inte för dem, men de får betalt i Linden dollar, förklarar han.