För att vara med i KIA-index och därigenom få sin besöksstatistik jämförd med övriga sajter på listan, måste en sajtägare dels betala en avgift till KIA, men även till en av de fem godkända mätleverantörerna.

Därför har Svensk Internetstatistik skapat ett konkurrerande SIS-index, utan anmälningsavgift för sajtägarna. Dessa måste dock vara användare av Google Analytics, eftersom

Otterdahl

statistiken till SIS-index hämtas därifrån.
- Vi märkte ett behov i branschen av att kunna redovisa och jämföra den egna besöksstatistiken, men många sajtägare har inte råd att betala för KIA-indexering, säger Bjarne Otterdahl på Svensk Internetstatistik.

Bjarne Otterdahl ser inte sitt nya index som en konkurrent till KIA, då han anser att målgrupperna är olika.
- Vi vill inte slå undan benen på KIA-index. De gör sin grej, vi gör våran. KIA-index är väl mer som börsens A-lista, fast för besöksstatistik, medan vi är en mer inofficiell lista, säger han.

Näsström

Lasse Näsström på KIA har ungefär samma inställning. Han ser inte SIS-index som en konkurrent, snarare ett komplement för mindre sajter.
- Framförallt våra mätleverantörers kostnader gör att inte alla har råd att KIA-indexeras. Men våra leverantörer gör också mer för sajtägarna än de siffror Google Analytics tillhandahåller.

Lasse Näsström ser snarare SIS-index som en konkurrent exempelvis till Tailsweeps bloggindex, då de vänder sig mer till sajter inom samma storleksordning.

Inställningen till verktyget Google Analytics är dock ett område där KIA och Svensk Internetstatistik skiljer sig. Eftersom Google Analytics inte kostar något för sajtägarna att anmäla sig till, anser Bjarne Otterdahl att SIS-index är helt gratis.

Lasse Näsström på KIA håller inte med.
- Google Analytics är inte gratis. Har en sajtägare mer än 5 miljoner unika sidvisningar per månad blir det en betaltjänst, såvida inte sajtägaren godkänner att Google får visst annonsutrymme på sajten. Information som för vissa större sajter anses vara affärskritisk kan också bli tillgänglig för tredje part, om Google vill det. Användaravtalet för Google Analytics bör läsas igenom ordentligt av sajtägarna.


Tillägg 2008-04-17:

Efter starka läsarreaktioner mot Lasse Näsström har han fått möjlighet att klargöra sin ståndpunkt kring Google Analytics.