"Igår publicerade Internetworld en artikel om SIS-index, mina uttalanden har uppenbarligen upprört en del. IDG har fått ganska många e-post etc där personer anser att jag farit med osanning när jag hävdat att Goolgle Analytics inte är gratis.

Detta uttalande baserar jag på Googles egna användarvillkor som man accepterar när man ansluter sig till tjänsten. I dessa villkor kan man bland annat läsa att om man har mer än 5 miljoner sidvisningar per månad så kostar tjänsten pengar om man inte har ett Adwords konto med gott resultat (vilket ensidigt avgörs av Google). Det är säkert så att det finns sajter som har större trafik än angivet och inte har något aktiv Adwords konto med gott resultat. Detta kan jag omöjligen ha inblick i. Det viktiga är att Google äger rätten att debitera. Vidare framgår tydligt i avtalet att Google när de så behagar kan ändra villkoren för tjänsten.
Anledningen till att jag tog upp detta är att jag tycker det är viktigt att man som sajtägare är medveten om dessa förhållanden, min erfarenhet är att inte alla läser villkor speciellt noga. Det är dock viktigt att betona att jag på inget vis lägger några värderingar gentemot Google, det står dem fritt att skapa sina villkor kring sina tjänster.

En annan punkt som KIA fått kritik kring är att vi ej godkänt Google Analytics som leverantör. Fakta i det hela är att vi inte haft möjlighet att ta ställning till dem som leverantör. En förutsättning för att bli godkänd är att mätleverantören tar kontakt med KIA så att vi kan utvärdera dem. Eftersom Google ej kontaktat oss trots att ett flertal sajtägare kontaktat dem om detta så har vi ej kunna inleda någon utvärdering. KIA skall vara neutral gentemot leverantörer och stå som garant för att de siffror som redovisas på KIA-index är jämförbara. Vi kan inte ge vissa leverantörer någon form av gräddfil, vi kan inte heller jaga leverantörer för att tvinga på dem en utvärdering. Det finns många andra system som i dagsläget inte är godkända av KIA, det skulle sluka resurser om vi på eget bevåg skulle försöka granska alla. Dessutom så skulle vi inte få fullständig information som vi behöver.

Synpunkter eller funderingar så är ni välkomna att kontakta mig, hur ni når mig hittar ni på www.kiaindex.org."

Lasse Näsström
KIA