Och i takt med att beteendet hos svenska folket går mot att handla en större bredd av varor på nätet känns e-handel med apoteksprodukter som en glödhet nisch. Familjeapoteket.se startades redan 2004, men grundarna Louise Jansson och Susanne Söderberg har inte slutat hoppas på monopolets fall.

Då, 2004, började allt med löss. Grundarna tyckte att det fanns en brist på bra lusprodukter och sökte agentur för ett nytt produktsortiment.

Nu är de redo att expandera och anställa folk, och de är mitt i en pågående emission. Planen är att på webben sälja alla receptfria läkemedel så fort monopolet sätts ur spel. Och på sikt även de receptbelagda.

Fakta

Produkt: Egenvårdsprodukter på nätet
Startades: 2004
Anställda: 2 + extern kundtjänst och distribution
Ort: Stockholm
Omsättning: Kapital på väg in, räknar med en
omsättning på ca 10 miljoner för 2008.
Ägare: grundarna Louise Jansson och Susanne
Söderberg samt Iqube till 10 procent.
www.familjeapoteket.se