Det handlar inte om gps-styrning, utan om en tjänst som berättar var fordonen är, vad de gör och hur effektivt de arbetar.

Viewserve, som Anders Lövbrands projekt kallas, sammanställer sedan informationen i tabeller och grafer, som underlättar utvärdering och planering för företag inom allt från entreprenad till pistning av skidbackar.

Fakta

Produkt: Gps-datasystem för fordonsberoende företag
Startades: 2005
Anställda: 15 i Sverige och 5 i Kina
Ort: Dorotea, Stockholm och Shanghai
Omsättning: Ej offentlig
Ägare: 10 affärsänglar
www.viewserve.com