Nästa bloggstjärna blir inte en ny Alex Schulman utan istället nischbloggaren som är expert inom sitt ämne, spår pr-byrån Mahir. Idag presenterade de resultatet av sin bloggläsarundersökning. 740 personer har svarat på en enkät som publicerats på 31 bloggar inom olika ämneskategorier.

Undersökningen visar också att bloggarna har inflytande på sina läsares köpbeslut. Många får tips om produkter via bloggar och många gör sina köp via internet. Samtidigt är bloggarnas trovärdighet känslig när det gäller kommersiella budskap. 42 procent av dem som svarat på enkäten tycker att reklam på en blogg minskar dess trovärdighet. Lika många tycker att trovärdigheten är oförändrad och 6 procent tycker att det ökar trovärdigheten.

I undersökningen ställdes även frågan om vad läsarna tycker om att bloggar blir kontaktade av företag som vill få sina produkter nämnda. Hälften tycker att det sänker bloggens trovärdighet och 38 procent tycker att den förblir oförändrad.

– Bloggar är en extremt effektiv pr-kanal Om man har reklam på bloggen måste man vara väldigt tydlig med det. Man kan inte göra som Blondinbella och ta betalt för att prata om produkter utan att berätta om det. Samtidigt tror jag att vi fått samma resultat om vi frågat tidningsläsare vad de tycker om att företag kontaktar journalister för att bli omnämnda, säger Fredrik Pallin, vd på Mahir.

– Det ställer krav på oss som kommunikatörer att vara öppna när vi kommunicerar med eller via bloggar, tillägger Rebecca Crusoe, pr-konsult och bloggexpert på Mahir.

Välskrivna bloggar vinner i längden. Enligt undersökningen är de fyra viktigaste faktorerna för en läsvärd blogg att den är intressant, har ett tydligt innehåll, är personligt skriven och är välskriven.

– Vikten av välskrivna inlägg var något som kom upp i kommentarerna som vi inte hade räknat med när vi skickade ut undersökningen. Läsarna irriterar sig på det. Ett tips till dem som vill driva framgångsrika bloggar är att lägga ner mer tid på språket, säger Fredrik Pallin.

Många av de som läser bloggar kommer att läsa fler inom ett år visar undersökningen. 33 procent av respondenterna uppger att bloggkonsumtionen kommer att öka och 50 procent kommer att fortsätta läsa bloggar i samma utsträckning som nu.

Bloggläsande i mobilen är fortfarande relativt ovanligt. 12 procent säger att de läser bloggar i mobilen sällan eller regelbundet. 88 procent gör det aldrig.

Vilka är då framtidens bloggstjärnor?
– Nästa stjärna är inte den väntade. Under de år som bloggboomen pågått i traditionell media så har bloggstjärnor kommit och gått. Om ett år har någon tagit Blondinbellas plats. Men de som består är de som finns strax under strålkastarljuset. Bloggar inom miljö, mat, musik och underhållning kommer att växa. De nya bloggstjärnorna tänker mer på samtalet och utbytet och vill inte bara ha många klick, säger Rebecca Crusoe.

Som exempel på framtidens bloggstjärnor lyfter hon fram fem bloggar:
Taffel.se
Bokhora.se
Hotspot
Discobelle.net
Älskade dumburk


Till Internetworlds temasida om e-handel

Fakta

Hur påverkas trovärdigheten hos en blogg när det finns reklam på den?
Negativt - 42 %
Påverkar inte alls - 42%
Positivt - 6%

Vad tycker du om att bloggar blir kontaktade av företag?

Det minskar bloggens trovärdighet - 50%
Det gör varken från eller till - 38%
Vet ej - 7%
Ökar bloggens trovärdighet - 6%

Källa: PR-byrån Mahirs bloggläsarundersökning