På hårdvarufronten talas mycket om strömförbrukning, medan diskussionen om mjukvara ur miljösynpunkt är i det närmaste obefintlig. Med Oricane ska Mikael Sundström minska internets totala strömförbrukning.

En av de mest energikrävande processerna vi kan utsätta vår dator för är en sökning på internet, då ett enormt antal maskiner tvingas arbeta för att ge oss informationen vi vill ha. Enligt Mikael Sundström kan dessa processer effektiviseras med upp till 95 procent.

Oricanes produkt Biocam arbetar inte mot hårdvaran, utan mot de program, processer och applikationer som används, lokalt eller på nätet, för att göra vår datoranvändning mer miljövänlig.

Fakta

Produkt: Program som minskar internets strömförbrukning
Startades: Hösten 2006
Anställda: 6
Ort: Luleå
Omsättning: 800 000 kronor 2007
Ägare: Mikael Sundström 80%, såddfinansiärer drygt 10%, resten ägs av styrelseledamöter, anställda och externa rådgivare
www.oricane.com