Stina Ehrensvärd fascineras av internet, men fruktar för dess säkerhet. Därav Yubico – hennes projekt för att utveckla den usb-nyckel som ska göra alla transaktioner och login både enklare och säkrare.

Nyckeln får plats i plånboken och meddelar vid insättning både den personliga pinkoden och en engångskod till de webbtjänster som användaren vill ha tillgång till. Stina Ehrensvärd har, med hennes egna ord, ”uppfunnit internets bilbälte”.

Fakta

Produkt: USB-nyckel för webbtjänster
Startades: 2007
Anställda: 8
Ort: Stockholm och Kalifornien
Omsättning: Ej offentlig
Ägare: Stina Ehrensvärd och Simon Mats
www.yubico.com