Målet med DN.factlab var att bygga ett verktyg där användaren på ett enkelt sätt kan jämföra fakta från ett stort antal databaser i hela världen. Eftersom källhänvisningen är tydlig ska verktyget kunna användas av studenter, forskare, journalister och andra som behöver tillgång till trovärdiga fakta i sitt dagliga arbete.

Sökmotorn har utvecklats och testats i universitetsmiljö. För den tekniska plattformen står dock IT-företaget Omnistat, som baserat tekniken på informationsprogramvaran Qlikview. De har gjort det möjligt att ta fram fakta från flera olika typer av databaser och jämföra den i ett och samma system.

Förutom flera faktadatabaser har den nya sökmotorn också tillgång till nyhetsarkivet på DN.se. På det sättet erbjuder DN inte bara externa fakta, utan inbjuder också till läsning av de egna artiklarna inom det eftersökta ämnet.