Trots att många ser chatt och webbforum som konkurrenter till e-posten, framför allt hos yngre, så verkar e-posten stå sig bra. Det visar i alla fall en ny undersökning som Stiftelsen för Internetinfrastruktur, .se, låtit beställa.

300 slumpmässigt utvalda personer har fått svara på sin syn på e-posten, och nästan sex av tio säger att de använder sig av e-post minst en gång per dag.

47 procent av de tillfrågade hävdade att de trodde att deras e-postanvändande skulle öka något eller mycket. 50 procent trodde på en oförändrad användning.

På jobbet är e-posten given. 27 procent väljer e-posten som förstaval för kommunikation. 25 procent skulle föredra den fasta telefonen och 22 procent tog till mobiltelefonen.

För hemmabruk står sig dock telefonen bäst än så länge: 43 procent väljer telefonen först i hemmet.

Om man får tro undersökningen så är spamproblemet inte så stort. 78 procent av de som svarade hävdade att spam var ett litet problem. Bara 21 procent såg spam som ett stort problem. Enligt .se kan det bero på att dagens spam-filter gör ett hyffsat jobb.