Den svenska mediemarknaden stagnerar enligt en dagsfärsk prognos från IRM, Institutet för reklam- och mediestatistik. Man omvärderar nu de totala medieinvesteringarna för 2008 och tror att tillväxten i år hamnar på 3,1 procent jämfört med den tidigare prognosen på 3,3 procent. För 2009 förväntar sig IRM nu att medieinvesteringarna minskar med 0,1 procent.

Internetannonseringen står sig dock stark i jämfört med andra medieinvesteringar, enligt prognosen. Allt stramare mediebudgetar kommer att "gynna de digitala medierna som erbjuder målgruppsanpassning och mätbarhet till en låg produktionskonstnad".

Av den totala mediekakan på 32,8 miljarder kronor 2009 förväntas digitala annonsinvesteringar stå för 16,8 procent. Prognosen för 2008 ligger på 14,8 procent av i princip samma totalsumma.