När man blir sjuk lockas man till nätet. Man söker information om sin sjukdom på till exempel Fass.se. Martin Lindvall är ansvarig för digitala medier på kommunikationsbyrån GCI. Byrån har många kunder inom läkemedelsindustrin och har samlat på sig en del slutsatser om branschen. Enligt honom skiljer sig läkemedelsbranschen från andra branscher.

– Branschen har extremt speciella förutsättningar för marknadsföring. Ofta anmäler företagen varandra och branschföreningen har en stark ställning. I andra branscher testar man gränser, men i läkemedelsbranschen utmanar man vare sig lagstiftning eller branschföreningen eftersom konsekvenserna blir dyra.

Det finns en stark kultur av slutenhet i branschen. Martin Lindvall tror att en ökad transparens skulle gynna företagen. Det handlar inte om att släppa ut kritisk information på marknaden, men att förstå att den information som inte är affärskritisk inte nödvändigtvis måste behållas inom bolaget. Det gäller att kommunicera med kunderna åt två håll. Då kan också en del av den misstänksamhet som många konsumenter har kring branschen försvinna enligt Martin Lindvall.

– Själva anser läkemedelsbolagen att de hjälper människor i nöd, men det finns en uppfattning hos allmänheten att de är lite fula och verkar bakom stängda dörrar, säger han.

– I framtiden kommer sociala medier att vara en självklar arena för läkemedelsbolagen. Sociala medier är helt enkelt där folk pratar med varandra och där måste bolagen finnas också.

I likhet med alla andra branscher representerar läkemedelsföretagen varumärken. Och relationen med varumärken bygger man hela tiden. Där kan sociala medier vara ett bra verktyg enligt Martin Lindvall. Men det gäller att inte förhasta sig.

– De ska inte ha för bråttom att kränga sina produkter via sociala medier, utan istället bygga relationer med konsumenterna. Det finns en fantastisk medicinsk kunskap hos bolagen – saker som människor frågar efter. Har du en god bild av företaget och vad det kan så har du också en relation till det. Sen kommer produkterna i nästa steg, säger han.

En annan potential som Martin Lindvall ser är att lyfta fram medarbetare i rampljuset. Han menar att andra branscher ofta lyfter fram forskare och läkare som sina experter, och det borde läkemedelsbranschen också bli bra på.

– Läkemedelsbolagen behöver bygga upp en närvaro i sociala medier och även finnas på nätet i allmänhet. Folk söker på sin sjukdom, inte på varumärket eller medicinens namn. Jag tror att läkemedelsbolagen skulle tjäna på att visa upp sin kunskap för att skapa trovärdighet, och det tilllåter lagstiftningen, säger Martin Lindvall.