Sociala nätverk och mikrobloggande är en tydlig trend som nu på allvar tar sig in företagsvärlden. Det förutspår analysföretaget Gartner i en ny rapport. En övergripande trend är också att nya fenomen och tjänster slår igenom först på konsumentmarknaden för att sedan ta sig in i företagsvärlden.

Under 2009 kommer även begreppet grön it att etablera sig på allvar enligt Gartner. Orsaken är både större miljömedvetenhet men också möjligheten att sänka kostnaderna genom mer energieffektiva system.

Web 2.0 har blivit ett slitet uttryck och en del har till och med börjat prata om en bubbla. Gartner är dock övertygade om att det är en viktig trend på lång sikt.

– Trots att Web 2.0 nu går in i en fas av desillusionering kommer det att öka de närmsta åren och ha en stor påverkan på företagen när de får mer erfarenhet och framgång med både tekniken och de kulturella aspekterna, säger Jackie Fenn, vice president på Gartner.

I Gartners ”hype cycle” finns sex tydliga trender som analysföretaget tror kommer slå igenom på allvar de närmsta åren:

Grönt IT
Tillsammans med trycket från samhället att ta fram hållbara lösningar ställs krav på it-branschen att minska dess miljöpåverkan, samtidigt som it kan bidra till miljöarbetet i ett större perspektiv inom industrier och företag.

Molnet (cloud computing)
Intresset för att lägga ut datorkraft, lagring och applikationer på externa system online istället för på egna maskiner ökar. Gartner tror att det dröjer ett år innan marknaden för den här typen av tjänster tar fart ordentligt.

Sociala nätverk
Efter succéer som MySpace och Facebook kommer nu företagen att integrera samma eller liknande nätverk i sina egna verksamheter, som samarbetsverktyg. Här ryms även trenden att skapa sociala plattformar som oberoende utvecklare kan skapa applikationer och tjänster till.

Videokonferenser
Nu kommer videokonferenserna med hög upplösning och möjligheten att visa personer i naturlig storlek i mötesrummet. Gartner tror att den ökade ”rumskänslan” kommer att öka efterfrågan på den här typen av tjänster. Än så länge hindrar de höga kostnaderna en större utbredning.

Mikrobloggande
Finska Jaiku och amerikanska Twitter har visat vägen. Samtidigt är mikrobloggande ett relativt nytt fenomen in om socialt nätverkande. Det handlar om att i kortfattad form berätta för omvärlden vad du gör eller vad du tänker på. Information som sedan kan prenumereras på av andra användare. Företagen kommer nu att se över hur de kan använda tekniken för att kommunicera mellan anställda tror Gartner.