I tider av rasande börskurser och konjunkturnedgång skulle man kunna tro att medieinvesteringarna minskar. Tvärtom. Annonseringen ökar i de flesta mediekategorier med internet som tillväxtmotor.

Internetannonseringen växte med hela 25 procent under andra kvartalet. Totalt utgör internetannonsering, inklusive mobil, 13,5 procent av mediekakan under andra kvartalet jämfört med 11,2 procent under samma period i fjol.

Tv- och utomhusreklam visade också tvåsiffriga tillväxttal, medan bio, gratistidningar, annonsblad och adresserad direktreklam hade näst intill en nolltillväxt.

IRMs prognos för 2008 visar att internet totalt ska stå för 14,8 procent för mediekakan, en förväntad ökning med 20,4 procent under året jämfört med 2007. Frågan är om den siffran kommer att landa högre?

Ackumulerat ökade medieinvesteringarna med 5,2 procent i andra kvartalet jämfört med i fjol. Under första halvåret var tillväxten totalt 4,3 procent och omsättningen 16,3 miljarder kronor.